Nejstarši motoškola v České republice
Založená v roku 1994

Najstaršia motoškola v Čechách už aj na Slovensku

O projekte:

Projekt je zameraný na zníženie nehodovosti, či už praktickým tréningom, ako napríklad krízové brzdenie, vyhýbací manéver, brzdenie v náklone, ale aj prednáškami s dopravným psychológom, dopravným expertom a kurzom prvej pomoci.

História projektu:

So zvyšujúcim sa počtom predaja motocyklov, a tým zároveň väčším počtom motocyklistov na cestách, k čomu patrí aj zvýšený počet dopravných nehôd, prinášame na Slovensko projekt, ktorý má v Českej republike úspešný podiel na znížení nehodovosti motorkárov. Preto po štvorročnej spolupráci so spolkom STOP NEHODÁM s dlhoročnou históriou a skúsenosťami, Vám chceme predstaviť tento zaujímavý a účinný projekt, ktorý nielen zníži škody na majetku a zdraví, ale takisto zachráni ľudské životy.

Spolok STOP NEHODÁM, predtým občianske združenie, vznikol v roku 2008 z iniciatívy zakladajúcich členov, zaoberajúcich sa problematikou bezpečnosti cestnej premávky s hlavným zameraním na vodičov motocyklov. Tomu ale predchádzala činnosť už od roku 1994. Dôvodom bol rozbor vážnych a tragických dopravných nehôd v kontexte so sledovaním ďalších nebezpečných vplyvov, a to technického stavu vozidla, vplyvu dopravnej infraštruktúry, psychiky a ďalších faktorov.

V tomto roku začíname s motoškolou 25.08.2021 v Kameňolome pod Pezinskou Babou a prichádzame na Slovensko v spolupráci s občianskym združením Road Racing Slovakia s dlhoročne overenou metodikou, ktorá bola počas našej činnosti dopĺňaná a modernizovaná. Hlavným cieľom o.z. Road Racing Slovakia je zníženie počtu tragických dopravných nehôd na cestách v Slovenskej republike a štátoch EU. Našou hlavnou aktivitou je vytvorenie motocyklových kurzov a výcvik bezpečného ovládania motocyklov pre zníženie smutnej bilancie nehôd motorkárov. Spolupracujeme s renomovanými odborníkmi a inštitúciami.

PROGRAM STOP NEHODÁM - vlastná metodika výuky, ktorá vznikala v súlade s modernými poznatkami v ovládaní motocykla, vlastnými skúsenosťami a pravidlami bezpečnosti cestnej premávky. Opiera sa o celoeurópsku dopravnú koncepciu zameranú na zníženie počtu dopravných nehôd a ich následkov na zdraví a majetku.

METÓDY VÝCVIKU - moderný výukový program STOP NEHODÁM je koncipovaný na bezpečné polygóny a výcvikové plochy a má pevný harmonogram. Časť teoretickú a časť praktického výcviku, zameraného hlavne na bezpečné ovládanie motocykla v rôznych jazdných režimoch.

DOPRAVNÁ ŠTÚDIA - neoddeliteľnou súčasťou našej práce je mapovanie nekvalitnej dopravnej infraštruktúry a nevyhovujúceho dopravného značenia na cestách v Slovenskej republike. Navrhovanie riešenia a zaisťovanie nápravy v súčinnosti s príslušnými dopravnými a stavebnými inštitúciami.

ANALÝZA DOPRAVNÝCH NEHÔD - stanovenie príčin vzniku dopravných nehôd a spracovanie posudkov. Prednášky na výstavách, kde prezentujeme partnerov a informujeme verejnosť o tomto projekte. Oboznamujeme motoristickú verejnosť s legislatívnymi zmenami, s novinkami na trhu nielen s motocyklami. S vlastnými a prevzatými testami s hlavným zameraním sa na bezpečnosť a objektívnosť informácií.

Kontaktujte nás
Zaregistrujte sa do našich kurzov Registrovať sa
Tento projekt podporujú: