Nejstarši motoškola v České republice
Kontaktný formulár
S odosláním súhlasím so spracováním osobných údajov.
Road Racing Slovakia, o.z. Zátôňská 492/54,
900 45 Malinovo
IČO: 52097986
Č. účtu: IBAN SK57 0200 0000 0042 1597 3553
Tento projekt podporujú: